1    DOEL

De Wijckloop zo veilig mogelijk maken door een regeling te treffen voor hoe moet worden omgegaan bij onverwachte, ernstige situaties tijdens de loop.

Het calamiteitenplan wordt jaarlijks, vóór de Wijckloop, geactualiseerd en opnieuw vastgesteld door het bestuur van de Stichting Wijckloop.

2    BEVOEGDHEDEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN

2.1    Coördinator Calamiteiten Team (CCT)

De voorzitter van het bestuur Stichting Wijckloop is de coördinator calamiteiten team.

Deze bepaalt, na consultatie van calamiteiten team en de werkgroep Wijckloop of het calamiteitenplan in werking gesteld wordt. De coördinator coördineert de noodzakelijke acties in nauw overleg met de andere leden van het calamiteiten team. De coördinator brengt formeel de gemeentelijk bestuurder, politie, GGD en de bestuurder van Heliomare op de hoogte van de calamiteit.

2.2    Calamiteiten Team

Het calamiteiten team bestaat uit de volgende leden van het bestuur Stichting Wijckloop: de voorzitter, de start / finish coördinator en de penningmeester. Het calamiteiten team bespreekt de ontstane situatie (3) en beoordeelt of sprake is van een calamiteit.

2.3    Bestuur Stichting Wijckloop

Het bestuur van de Stichting Wijckloop wordt gevormd door (ex) afgevaardigden van het Rode Kruis Ziekenhuis, Heliomare en VIVA! Zorggroep:  B. Langeveld, L. Groenland,  W. van Eerden, B. de Bruijn, L. Valent, J. Groen, A. v.d. Pal. Het bestuur adviseert het calamiteiten team wat te doen bij onverwachte ernstige situaties genoemd in 3.

2.4    Werkgroep Wijckloop

De werkgroep Wijckloop bestaat uit het bestuur van de Stichting Wijckloop aangevuld met afgevaardigden van de bovengenoemde zorginstellingen en vrijwilligers die de praktische organisatie van de Wijckloop vormgeven. De werkgroep observeert voor, tijdens en na de Wijckloop of situaties ontstaan waarvoor het calamiteitenplan in werking gesteld moete worden en meldt dit bij de leden van het calamiteiten team.

2.5    PR & communicatie adviseur

De PR& communicatie adviseur van één van de 3 zorginstellingen coördineert alle communicatie naar buiten betreffende de calamiteit en is de spreekbuis van de Wijckloop naar de media.

2.6    EHBO functionaris

De EHBO functionaris coördineert zo nodig de eerste hulp / reanimatie tot de officiële hulpdiensten en ambulance is gearriveerd.

2.7    Vrijwilligers coördinator

De vrijwilligers coördinator instrueert de vrijwilligers op het parcours over de door de PR & communicatie verstrekte informatie betreffende de ontstane situatie en geeft gerichte opdrachten. Gaat na welke vrijwilligers in het bezit zijn van een EHBO diploma of kunnen reanimeren.

2.8    Vrijwilliger

De vrijwilligers bevinden zich op het parcours en hebben een specifieke taak gekregen. Voor vertrek naar de afgesproken plek wordt een verbandsetje meegegeven. Als men op de positie is aangekomen noteert de vrijwilliger op een briefje voor zichzelf waar men precies staat. De naam van de weg / pad en eventuele bijzonderheden.

2.9    Speaker

De speaker informeert de aanwezigen over de ontstane situatie aan de hand van de door de PR & communicatie verstrekte informatie.

3    SITUATIES

3.1    Overlijden loper of toeschouwer

Afhankelijk van de plaats en het tijdstip  waar de persoon is overleden, besluit het calamiteiten team welke maatregel wordt getroffen. Dit kan zijn:

 • het staken van de loop of een deel ervan
 • het verleggen van het parcours
 • het versoberen of cancelen van formele uitslagactiviteiten

3.2    Extreme weersomstandigheden

Afhankelijk van de aard van de extreme weersomstandigheden besluit het calamiteitenteam welke maatregelen worden getroffen. Dit kan zijn:

 • Extra drinkpost(en) op het parcours aanbrengen
 • Verkorten van de  loopafstand
 • Veranderen / aanpassen van het parcours
 • Veranderen van de starttijden
 • Opvanggelegenheid creëren in de sporthal van Heliomare
 • Afgelasten van de Wijckloop

3.3    Bommelding, aanslag of dreiging hiertoe

Afhankelijk van de ontstane situatie besluit het calamiteitenteam welke maatregelen worden getroffen.

Het calamiteitenteam:

 • belt direct 112
 • belt receptie Heliomare 088-9208888 of intern *456
 • brengt aanwezigen in veiligheid
 • biedt eerste hulp
 • evacueert zonodig
 • volgt instructies op van politie en officiële verantwoordelijke instanties

3.4    Grootschalige ordeverstoring

Afhankelijk van de ontstane situatie besluit het calamiteitenteam welke maatregelen worden getroffen.

Het calamiteitenteam:

 • belt direct 112
 • belt receptie Heliomare 088-9208888 of intern *456, geeft informatie over genomen acties en verzoekt de slagbomen te openen
 • stelt zich de-escalerend op
 • brengt aanwezigen in veiligheid
 • volgt instructies op van politie en officiële verantwoordelijke instanties

3.5    Paniek in de menigte

Afhankelijk van de ontstane situatie besluit het calamiteitenteam welke maatregelen worden getroffen.

Het calamiteitenteam:

 • belt zo nodig 112
 • belt receptie Heliomare 088-9208888 of intern *456, geeft informatie over genomen acties en verzoekt de slagbomen te openen
 • probeert de oorzaak van de paniek weg te nemen
 • stelt zich de-escalerend op
 • brengt aanwezigen in veiligheid
 • volgt instructies op van politie en officiële verantwoordelijke instanties

3.6    Onwel worden loper / toeschouwer

Afhankelijk van de ontstane situatie handelt elke vrijwilliger en lid van de werkgroep Wijckloop direct.

 • maak knellende kleding los
 • bel 112
 • geef de precieze positie aan waar de persoon ligt
 • check de ademhaling
 • laat direct de EHBO functionaris bellen op nr. 06-51184009
 • geef mond op mond beademing (2 x binnen 10 seconden)
 • geef 30 borstcompressies met een tempo van 100-120  keer per minuut en een diepte van 5 à 6  cm
 • laat  het calamiteitenteam de receptie Heliomare bellen 088-9208888 of intern *456, geeft informatie over genomen acties en verzoekt de slagbomen te openen

 

4    EVALUATIE

Na afloop van de in 3 genoemde situaties evalueert het calamiteiten team  de situatie met betrokkenen, de vrijwilligers, de werkgroep Wijckloop en de ingeroepen hulpverleners /  professionals.